PRODUKTION

Verkstaden

Vi förfogar över en komplett verkstad med plåtbearbetning, skärande bearbetning, svetsning och montering.

Vaggeryds Maskin investerar ständigt i ny teknik och utvecklar maskinparken kontinuerligt för att möte kundernas högt ställda krav.

PRODUKTION

Bearbetning av plåt

I systerföretaget Ljungsarps Mekaniska sker laserskärning i tjocklekar upp till 20 mm och i vår plasmaskärmaskin hanteras plåttjocklek upp till 50 mm. Tack vara plasmaskärningens flexibilitet kan plåtar upp till 6000×3000 mm hanteras. Kantpressar med kapacitet från 50 till 300 ton säkerställer  att de mest krävande plåtarna kan bockas

PRODUKTION

Svetsning

I svetsverkstaden har vi möjlighet att lyfta 2500 kg och hanterar utan problem gods som är 6 m långt. Vi arbetar normalt i godstjocklekar från 4 mm och ofta i höghållfasta material. Samtliga svetsare är licensierade. Även små och medelstora serier robotsvetsas.

PRODUKTION

Maskinbearbetning

5 CNC maskiner med möjlighet till 4 axlig horisontell och vertikal bearbetning säkerställer kapacitet och flexibilitet i produktionsflödet. Vi jobbar normalt i låga serier där bearbetningen är en del i processflödet till en färdig produkt.

PRODUKTION

Montering

Monteringsavdelningen är speciellt anpassad för montage och testning av Truckstativ och truckar.  I provkörningstornet testas lyftstativ med provlast upp till 14 meter lyfthöjd.

PRODUKTION

Kvalitet

Säkerställda och tydliga interna processer är en viktig del i att uppnå rätt kvalitet. Mäthjälp av avancerad mätteknik som kontrollerar och avsynar såväl ingående komponenter som färdiga produkter. Provkörning och testning är en naturlig del av kvalitetssäkringen.